Vad är den viktigaste frågan för LRF framåt?
– Möjligheten att få bruka skog och mark måste säkerställas. Men vi kan inte slappna. Äganderättsfrågorna står ständigt i fokus.

Varför tackade du ja?
– De gröna näringarna står för tillväxt och de passar perfekt in för Jämtlands län. Det finns en stor potential för att LRF ska kunna växa. Jag vill vara med och påverka det här. Dessutom finns landsbygdsutveckling i blodet. Både min mamma och pappa var med och byggde upp kooperativet Byssbon i Högarna.

Läs hela intervjun i Östersunds-Posten.