Det råder stor brist på svenskproducerat kaninkött och
efterfrågan ökar från både privatpersoner och
restaurangbranschen. Kaninkött är gott, nyttigt och
klimatsmart.
Genom samverkan och möjlighet till slakt på nära håll
kan kaninproduktion bli riktigt lönsam för dig som
företagare.

Fredag den 16 mars arrangeras en träff på LRF i Sunnan, Gula huset, på Torsta i Ås, Ösavägen 14, där Pelle Persson från Coompanion berättar om olika förenings-, och bolagsformer som kan vara aktuella om man vill samverka. Till exempel att driva ett slakteri tillsammans.

Anmäl dig till Helen Hansen Axelsson, Torsta, helen.axelsson@torsta.se, 070-260 1388 eller
Ann Larsson LRF Jämtland, ann.larsson@lrf.se, 063-55 10 94.