Länsstyrelsen Jämtland rekommenderar:
- Utnyttja alla marker till bete och skörd. Den som har marker som inte nyttjas kan erbjuda djurhållare om de behöver den för skörd eller bete i år. Marker som i vanliga fall bara putsas ner, kanske ska skördas i år?

- Slå vallarna nu, om det inte är gjort. Vallens utveckling är nästan tre veckor tidigare än normalt och torkan har gjort att tillväxten står stilla. Om vallarna slås nu finns chans till en återväxt och en andra skörd av vallarna när regn kommer. Gödsla till återväxten för att få större mängd.

- Den som behöver köpa foder måste höra av sig till foderförsäljarna som har kölistor. Det är mycket svårt få tag på foder redan nu. Köp och sälj också via internet, till exempel via www.proteintipset.se som för samman köpare och säljare av foder.

- Skörda spannmålen tidigare än tröskmoget och ensilera som helsäd. Skördetidpunkten påverkar fodervärdet. Utifrån regelverket är det ok att skörda spannmålen som grönfoder/helsäd när den gått i ax. Man behöver inte ändra grödkoden i sin stödansökan.

- Den lantbrukare som behöver skörda eller beta trädan före 1 augusti behöver inte anmäla detta till Länsstyrelsen, eftersom undantag på grund av torkan kan tillämpas i hela länet i år.

- Den som odlar ekologiskt (KRAV och EU ekologiskt) kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket för att få använda konventionellt foder. Läs gärna mer på Kravs hemsida: http://www.krav.se/nyhet/torka-och-foderbrist-vad-sager-reglerna

- Anmäl djur till slakt i god tid, eftersom köerna redan nu är långa.

För att även läsa minnesanteckningar från Länsstyrelsens möte med branschen, klicka in dig här: https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/nyheter-och-press/nyheter---jamtland/2018-06-28-stor-risk-for-foderbrist.html

Vi från LRF Jämtland rekommenderar även:
- Anmäl dig till Facebook-gruppen för att samarbeta med andra lantbrukare i Norrland: https://www.facebook.com/groups/657915111216522/

- Se upp för giftiga växter – inventera trädor innan skörd
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/halland/2018/06/se-upp-for-giftiga-vaxter---inventera-trador-innan-skord/

- Gör återtag – sälj köttlådor till privatpersoner

- Dokumentera de ändringar ni gör! Skriv när och varför du skördar trädan för att kunna visa upp vid en eventuell arealkontroll.

Omsorgsgruppen
Kontakta Djur&Jamtar om du eller någon lantbrukare i din närhet behöver stöd. Kontakt finns här: https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/jamtland/omsorgsgruppen/