– Om du inte behöver fodret till egna djur så finns det andra som behöver det, säger Linda Haugskott, LRF.

Det är nödvändigt att analysera och väga fodret för att det ska kunna användas till rätt djur. Det är viktigt att alla djurhållare snabbt får en överblick över hur mycket foder de har tillgång till och vilken kvalitet detta foder håller.

Effektivt utnyttjande
- Om fodret med det lämpligaste och bästa näringsvärdet ges till de djur som mest behöver det, så kommer det att räcka till fler djur, säger Hanna Appelros, Länsstyrelsen.

Tanken är att använda allt foder så effektivt som möjligt och därmed minska onödigt foderspill och hindra att onödigt många djur slaktas.

Fakta:
Att bygga upp djurbesättningar tar lång tid. Varje djur som kan behållas över vintern innebär att vi minskar bristen på betesdjur till nästa år. Det kan resultera i att bristen på mjölk och kött från Sverige och länet blir mindre än befarat. 

Kontaktpersoner:
Hanna Appelros, Länsstyrelsen Jämtlands län, 070-395 33 49
Linda Haugskott, LRF Jämtland, 070-586 52 40