Ansökan för krisstödet efter sommarens torka har nu öppnats, men det har varit en del förvirring kring vad som egentligen gäller. Stödet tas ur samma pott som vissa stöd för veterinärkostnader och vaccinationer, vilket gör det viktigt att redovisa stöd man tagit del av under de senaste 3 åren.

I tisdags öppnade Jordbruksverkets tjänst för det nationella krisstödet, vilket har väckt många frågetecken. Regeringen har beslutat om 400 miljoner kronor i stöd med anledning av torkan 2018. De pengarna ska fördelas bland drabbade får-, nöt och komjölkproducenter och administreras och betalas ut av Jordbruksverket.

Ansökan görs via e-tjänst på Jordbruksverkets hemsida och skall vara inne senast 5 november. Stödet beräknas bli 420 kr/djurenhet.

I dagarna har det gått ut ett brev från Jordbruksverket där det syns hur mycket stöd som blivit utbetalt för veterinärresor. I brevets summa ingår stöd/reseersättning för veterinärresor över 45 km för såväl distriktsveterinärer som privata veterinärer samt stöd för kastrering av grisar samt vaccinering mot galtlukt. Övriga "de minimis-stöd" måste du själv fylla i ansökan. Genom denna länk kan du se vilka stöd det kan vara frågan om.

Risk att bli återbetalningsskyldig
Har du fått stöd inom ramen för livsmedelsstrategin skall det inte tas med (baseras på annan förordning). Eventuellt stöd till fjällägenhet hanteras av Länsstyrelserna och skall tas upp (ingår ej i Jordbruksverkets summa):
Detta klargörande när det gäller privata veterinärer gör det betydligt lättare att hantera för den enskilde bonden, det är dock viktigt att man har koll på eventuella övriga stöd som faller under de minimis-reglerna eftersom om man överstiger taket på 15000 Euro så blir man återbetalningsskyldig för hela det senast sökta beloppet. De minimis-reglerna avser rullande 3 år. Det betyder att man 2019 kommer att få resestöd för veterinär upp till samma summa som år 2016, och därefter betala full resekostnad.

Det här är naturligtvis både krångligt och djupt orättvist. Ett stöd som tillkommit för att möjliggöra ”avlägset belägen djurhållning” äts nu upp av ett annat stöd. Det är ju inte så att torkan varit lindrigare för att man har långt till veterinär.
Dessa fakta är dubbelkollade och verifierade skriftligt hos Jordbruksverket. Frågan togs även upp under Norrlandsgruppens årliga kopnferens (17-18 okt).

Håkan Nilsson
Ordförande LRFs Norrlandsgrupp