Om Studiecirklarna

Målet med cirklarna är att höja kunskapen om förvaltning och underhåll av diken i odlingslandskapet. Detta är ett eftersatt område som är viktigt för livsmedelsproduktionen, samtidigt som det styrs av omfattande regelverk för miljöhänsyn och förvaltning.

Studiecirkeln kan genomföras med markägare som har enskilda diken, ett markavvattningsföretag eller med dikesentreprenörer. Under studiecirkeln kan man även göra fältbesök. Projektet riktar sig till alla inom målgruppen och du behöver inte vara medlem i LRF.

Är du intresserad av att bli studiecirkelledare inom markavvattning?

Uppdraget kräver engagemang för jordbrukets vattenhushållningsfrågor och en generell erfarenhet av lantbruk och/eller vattenfrågor inom jordbruk (minst 5 år) t ex som

lantbruksföretagare, maskinförare på jordbruksföretag, entreprenör inom täckdikning och dikesunderhåll, lantbruksrådgivare eller konsult inom vattenhushållning

För att bli cirkelledare behöver man också gå en särskild cirkelledarutbildning.

Mer information hittar du på www.sv.se/markavvattning

Om du är intresserad av att bli studiecirkelledare, eller vill anmäla intresse för att ordna eller delta i en studiecirkel, anmäl dig till ditt närmaste kontor hos Studieförbundet Vuxenskolan eller kontaktperson hos LRF. 

Vid frågor kontakta
Projektledare Annsofi Collin, 
Mail: annsofi.collin@sv.se
Telefon: 070 – 2048018

Eller vår regionala kontaktperson i Norr: Mona Thorsson,  mona.thorsson@lrf.se