Jämtlands län är redo att gå från strategi till konkret handling i att utveckla länets mat- och livsmedelsproduktion. För att strategins mål ska nås krävs både förutsättningar och optimerade resurser.

- För mig personligen tycker jag det känns jättebra att vi jobbat fram en strategi som ska lyfta livsmedelsproduktionen i länet. Vi har ju fantastiska förutsättningar att producera livsmedel på så naturligt sätt som möjligt och då är det klockrent att vi tillsammans med starka aktörer jobbat fram en strategi som ska främja livsmedelsbranschen. Eftersom vår landshövding skrivit under strategin så förutsätter jag att den genomsyras i stort i det arbete som görs i länet. Vi är ett gastronomiskt län med många fina gårdar som står för basen, säger Agnes Jörgensen, ansvarig kring området i LRF Jämtlands regionstyrelse.

Jämtland var tidigt ute med en strategi. Redan 2011, i samband med att Östersund fick utmärkelsen UNESCO creative cities of gastronomy, började en strategi ta form. För två år sedan var det dags för strategin att revideras och LRF Jämtland gick då med i partnerskapet för att bidra med kunskap. I partnerskapet ingår representanter från Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Mittuniversitetet, Östersunds kommun, LRF Jämtland, Eldrimner samt Torsta AB.
- För att kunna nå målen krävs det att vi har en välmående basproduktion, med sund lönsamhet samt ge bra förutsättningar att kunna utveckla och investera. Därför är det viktigt att jobba med att höja efterfrågan av våra livsmedel som produceras i länet både hos konsumenter och i offentliga kök samt att se över finansieringsmetoder på gårdarna, berättar Agnes Jörgensen.

Visionen är att Jämtland ska vara en ledande matregion genom att använda länets resurser på ett ansvarsfullt och kreativt sätt. Härnäst kommer LRF tillsammans med partnerskapet arbeta med maten och klimatet, kapitalförsörjning och god myndighetsutövning.