Sommarens torka, följt av omfattande skogsbränder, skapade en svår situation för många av Sveriges lantbrukare. Behovet av åtgärder och akut hjälp var stort.

­– Det blev en viktig prövning för LRF som organisation. Krisen visade att när det verkligen gäller så ställer bönder upp för varandra. Både enskilda lantbrukare, LRFs förtroendevalda och medarbetare jobbade hårt under det kritiska skedet under sommaren, säger Lars Ahlin Grinde, regionordförande för LRF Jämtland.

När torkan blev ett faktum tog LRF Jämtland kontakt med Jämtlands Länsstyrelse som snabbt avsatte resurser för att kapa handläggningstiden för bevattningstillstånd från 8 v till endast 4 dagar. Den insatsen blev till en ledstjärna även för andra länsstyrelser runt om i landet som tog efter.

- Enskilda lantbrukare och förtroendevalda för LRF fick stort utrymme i medierna under sommarmånaderna. Vårt arbete för att bibehålla och öka medlemskåren har också varit effektivt. Vi försöker vara nära våra medlemmar, bland annat med hjälp av vår omsorgsgrupp. Den består av en grupp fantastiska människor som är tillgängliga dygnet runt för andra medlemmar som behöver stöd och råd. Vi har också samordnat resurser ute på gårdarna som bidrog till att när branden bröt ut kunde hjälpande resurser vara på väg inom en timme, berättar Lars Ahlin Grinde.

Viktig gemenskap

Antalet medlemmar i LRF totalt sett minskade år 2015, då LRF övergick till en ny avgiftsmodell. Medlemsantalet minskade då med 13 procent, för att sedan plana ut kommande två år. 2017 var medlemsantalet 3745 i LRF Jämtland och siffran för 2018 slutade på 3796. 

- Jag tror att folk har valt att gå med och sedan att fortsätta vara medlem för att i LRF finns en gemenskap och en förståelse. Alla behöver vi mat, men det är de enskilda företagarna, bönderna, som fixar maten. Är man med i LRF finns det någon som driver ens frågor och ser till att livsmedelsproduktionen ska prioriteras. Istället för att kämpa enskilt är vi en grupp som tillsammans strävar mot en framtid med ökad livsmedelsförsörjning, ett fossilfritt samhälle och ett stabilt landsbygdsföretagande, menar Lars Ahlin Grinde.