Att ha rätt folk på rätt plats, bidrar till en oerhörd resurs i ett företag, samtidigt som det kan kännas som en djungel att faktiskt hitta den där rätta personen. För att göra det steget enklare och få det förverkligats har LRF en nationell satsning som heter ”Nya nätverk för jobb i landet”. I projektet möts arbetsförmedlare, företagare och nyanlända personer.
- Arbetsförmedlingen hjälper till att matcha ihop personer med företagare, vilket gör att företagaren får bra arbetskraft samtidigt som de hjälper de nyanlända att komma in i samhället, berättar Mona Weissmann, coach för Jämtlands län i projektet Nya nätverk för jobb i landet. 

Vill du veta mer? Här finns material och verktyg

Coachning

Projektet Nya nätverk för jobb på landet går ut på att starta lokala processer och nätverk där företagare i de gröna näringarna träffar arbetsförmedlare, i med syfte att ge praktik/anställning till nyanlända. Det görs genom att länets coach ordnar lokala möten där företagare inom det gröna näringslivet förs samman med arbetsförmedlare. LRF rekryterar företagare med stor precision i samarbete med den lokala kommungrupper. Därefter följer upp med telefonkontakt efter möten med både företagare och förmedlare – för att säkerställa att processerna fortsätter. De företagare som tar emot nyanlända får också stöd i sin arbetsledning genom coachande samtal och besök av länets coach.
- Processer av dessa slag har påbörjats runt om i landet, men nu har även några kommungrupper från Jämtland visat sitt intresse. Kommungrupper gör detta till sin aktivitet och tillsammans bjuder vi in 3-6 företagare som får träffa arbetsförmedlare. Jag följer därefter upp hur kontakten med förmedlaren går och hur senare själva praktiken fungerar med både gårdsbesök och telefonsamtal, säger Mona Weissmann. 

Ett behov som måste täckas upp

Bergs Kommungrupp har haft ett första möte med Mona om att delta i satsningen.
- Vi vill göra det här för att det är så viktigt att integrera de nyanlända så att de kommer in i samhället med hjälp av jobb och språk. Om vi inte vill se ett segregerat samhälle måste vi hjälpa till. De 40- och 50-talister som finns ute på gårdarna kommer snart gå i pension och där behöver behovet täckas upp. Är de arbetssökande intresserade så lär de sig snabbt, oavsett vad de kan sedan innan. Jag har haft många praktikanter och har erfarenhet av just det, säger Bertil Sivertsson, ordförande Bergs Kommungrupp.

- Vi i kommungruppen kan tipsa om lokala företagare och vara bollplank. Det ska inte kännas obekvämt att ta emot en praktikant, med hjälp av det här projektet finns stöd och hjälp att få, avslutar Bertil Sivertsson.