Förutom motioner kring infrastrukturen på landsbygden, arbetsmiljö och vattenskyddsområden fanns även förslag kring nya verktyg för förtroendevalda. Regionstyrelsen Jämtland hade själva skickat en motion till regionstämman om ”framtidens forum för förtroendevalda”. 

- Det är en utmaning för lokalavdelningarna att få till bra aktiviteter och det skulle helt klart underlätta om fler kunde inspireras av varandra. Genom att skapa ett digitalt, sökbart diskussionsforum kan vi skapa en plats för förtroendevalda att skapa dialog med varandra över hela landet, förklarar regionordförande Lars Ahlin Grinde.

Motion nr 14 från Jämtlands regionstyrelse kommer att skickas vidare till riksförbundsstämman tillsammans med motion 2 angående torkstödet, motion 3 om biotopskydd, motion 9 om nedsläckning av gatu- och vägbelysning samt motion 12 om regler för nybyggnation på landsbygden.
- De motioner som inte skickades till regionstämman kommer förstår att jobbas vidare med på regional nivå. Till exempel blev det en het diskussion kring Motion 8 om vattenskyddsområde, en fråga som är otroligt viktig och som vi kommer arbeta med i styrelsen. Utifrån stämmans förslag kommer vi jobba för att kostnader för vattenskyddsområde inte ska bekostas av verksamhetsutövaren, säger Lars Ahlin Grinde.
I regionstyrelsen avgick två ledamöter, Agnes Jörgensen och Hanna Nordström. Istället tillkom Johan Vikström och AnnSofi Collin.

Utmärkelser på stämman

Pristagarna på plats för att ta emot sina utmärkelser

Ung Växtkraftstipendiet – delas ut av LRF Ungdomen Jämtland och Länsförsäkringar
Martin Karlsson, Bölåsen

Årets lokalavdelning
Frostvikens lokalavdelning

Silvernålar

Ivan Myhr, Offerdals lokalavdelning

Ulla Thalén, Ragunda lokalavdelning

Lars Olsson, Ås lokalavdelning