- Vi lever i en tid där LRFs frågor är mer i folks medvetande än på många år. Det har gjort att vi kunnat flytta fram vår position. Våra frågor, som livsmedelsproduktion, är på tapeten då den nationella livsmedelsstrategin faktiskt är antagen. Politikerna är medvetna om att det behövs kvalité på våra livsmedel och de lyfter fram landets producenter på ett nytt sätt, berättar Anders Källström. 

VM i Falun för 4 år sedan skapade erfarenheter och kunskaper som fördes vidare när det blev dags för två VM i Jämtland 2019. LRF Jämtland deltog som samarbetspartner och såg till att den svenska maten lyftes fram på tallrikarna. Det samarbetet blev till ett startskott för framtida arrangemang. 
- Just nu är vi efterfrågade. Till exempel har det gjorts besök hos LRF Jämtland för att hitta verktyg och inspiration till andra delar av landet inför likande evenemang. LRF har också påbörjat ett samarbete med Riksidrottsförbundet vilket känns som ett modernt sätt att kanalisera detta vidare. Vår folkrörelse i samverkan med en annan folkrörelse, säger Anders Källström. 

Att skapa effekt

Ett av besöken som gjordes i Jämtland under VM var att spela in en inspirationsfilm till framtida arrangörer i samverkan med Riksidrottsförbundet.
- Det är 20-år av påverkansarbete som har lett fram till det här. Därför är vi otroligt glada och tacksamma att vi har den här positionen just nu. Det väsentliga är inte om vi är partner eller ej, utan det vi faktiskt gör utav ett samarbete. Eftersom LRF Jämtland verkligen tog till sig uppdraget har vi fått mångdubbelt tillbaka. Att vi är drivna är en sak, men att vår samarbetspartner, alltså arrangörerna, också gick på vår linje är det som skapat störst effekt.  Det var ju bara att njuta när kocken berättade om svenska mervärden vid serveringen i restaurangtältet, säger Anders Källström.

Desto fler som handlar svensk mat – desto mer behöver produceras.
LRF Jämtland var med och tog fram en regional livsmedelsstrategi som fokuserar på Bärkraftigt företagande, Kunskap och innovation samt Medveten konsumtion. Läs mer om strategin och hur den ser ut i praktiken på: https://www.lrf.se/jamtland/aktuellt