– Förmågan att fånga människors uppmärksamhet är en överlevnadsfråga för en intresseorganisation som LRF. Det säger Mona Thorsson på LRF Jämtland. I arbetet med verksamhetsutveckling behöver hon ha mycket medlemskontakt och använder många olika kanaler; utskick med brev, mejl, Facebook och LRF Jämtlands egen webbplats. Ändå är det många som upplever att de inte får veta tillräckligt eller inte har möjlighet att komma till tals. Till viss del handlar det nog om informationströtthet, tror Mona. Vi överöses av information på ett sätt som saknar motstycke i historien och hjärnan förmår inte bearbeta hur mycket som helst. Det blir en ren skyddsmekanism av avskärma sig. Men det finns också en enklare förklaring till att informationen inte når fram.

Regionchefens nyhetsbrev öppnas av ungefär  40 % av mottagarna, det är en hög andel jämfört med andra regioner. Men regionen har bara mejladresser till hälften av medlemmarna och många mejl studsar tillbaks, kanske för att de är felaktigt inskrivna i registret.­

– Vi borde kunna nå betydligt fler.  Vi behöver också veta hur många som accepterar SMS-påminnelse om aktiviteter när ett företag är medarrangör, t ex vid LRF Samköps medlemskvällar. Det har vi inte rätt att skicka i dagsläget eftersom det kan tolkas som reklam.
Därför drar LRF Jämtland nu igång en adresskampanj som ska pågå fram till sista mars. Alla som uppdaterar sina adressuppgifter kan vinna presentkort på restaurangbesök eller bio. Den digitala blanketten finns på lrf.se/jamtland

– Man kan säga att vi satsar på rörmokeri, säger Mona och ler brett. Vi prioriterar renoveringsarbete av en välbeprövad kommunikationskanal istället för att lägga pengar på dyra trycksaker.  Jag hoppas det ger resultat och att vi får fler välinformerade medlemmar!