LRF Overall är LRF Jämtlands satsning på att göra lokalavdelningrana till en del av länets krisberedskap. LRF Offerdal har varit en drivande kraft i arbetet.

- När katastrofen väl är framme; en brand, översvämning eller snöstorm, blir LRF Offerdal en omistlig resurs i räddningsarbetet, sa regionstyrelsens ordförande Håkan Nilsson när Ivan Myhr tog emot prischecken vid årsstämman. Enligt motiveringen har LRF Offerdals arbete stärkt medlemmarnas vilja att agera och ta ansvar för bygdens väl, själva grundförutsättningen för ett framgångsrikt företagande på landsbygden.