Det var i mitten av september som kockpanelen i projektet Exceptionell råvara besökte Eldrimner och LRF Jämtland i Ås. Exceptionell råvara startades 2011 av kocken Björn Frantzén och journalisten Mattias Kroon. Idag är runt tjugo kockar och fyrtiotalet producenter anslutna till projektet och nya ansluts löpande.

Åtta av länets nötköttsproducenter hade anmält sig och anlände till lokalen på Rösta, där det fanns lådor fyllda av nystyckat kött. Så satte panelen igång med sin kräsna bedömningsprocess och här kom alla sinnen till användning. Utseendet, konsistensen och doften på det uppdukade råa köttet undersöktes och protokollfördes noggrant. Och förstås smaken. De olika styckdelar tillagades exakt så professionellt som kunde förväntas av de kunniga smakdomarna och samtalen flödade. Kockar är ständigt på jakt efter de allra bästa råvarorna. Relationen till den leverantör som passerar nålsögat har avgörande betydelse för det en stjärnkock vill prestera, eftersom råvaran är själva hjärtat i modern gastronomi. Och för köttproducenten ger kunskapsutbytet med ambitiösa kollegor och kockar både viktig respons och nya affärskontakter.

Överlag höll köttet från alla de åtta gårdarna en jämn, hög kvalitet.  Åhns Lantbruk, Yxskaftkälen Angus och Runstens i Alsen fick det högsta betyget.  De som inte nådde så högt den här gången fick ändå med sig ny kunskap om hur produktionen kan fortsätta utvecklas mot en exceptionellt bra råvara.