Temat för årets stämma var kommunikation och betydelsen av att nå ut i digitala medier. Just därför blev de tekniska problemen med att visa en film på Internetkanalen Youtube lite extra frustrerande. Men omvalde regionordförande Håkan Nilsson var i vanlig ordning kvick i repliken och vände det hela till situationskomik med många härliga skrattsalvor bland stämmodeltagarna.

Mer allvar präglade vice riksförbundsordförande Åsa Odells tal om möjligheter och utmaningar för svensk köttproduktion. Faktaredovisningen om hur relativt lite klimatpåverkan som orsakas av köttproduktion i jämförelse med utsläpp av fossila bränslen väckte starkt intresse. – De här uppgifterna måste vi ta till fasta på och använda oss av i debatten, sa en av deltagarna och fick direkt medhåll. Uppgifterna kommer från jordbruksverket och finns tillgängliga i ett bildspel på LRF Jämtlands webbplats.

Att dagens kommunikation är digital blev tydligt när Elsa Falk och Lovisa Madås från LRF media berättade om den digitala satsningen som pågår och varför den är absolut nödvändig för att nå dagens mediekonsumenter. Katarina Hedström Klarin, VD för LRF Konsult beskrev hur bolaget jobbar med digitala lösningar som gör det enklare och roligare att vara småföretagare.

Efter de tre rejält omvärldsspanande talen tog motionsbehandlingen vid. Allra mest diskussion blev det om motionen från Rödöns lokalavdelning, om att införa sänkt medelålder för medlemmarna som ett mål för verksamheten. Efter votering med handuppräckning vann styrelsen avslag. De tre motioner som styrelsen ville skicka vidare till riksstämman fick bifall; frågan om ersättningsmark till markägare vid tvångsinlösen; att ett av regionernas mandat till riksförbundsstämman vigs åt en LRF Ungdom och att det införs fasta sista utbetalningsdatum för stöd från Jordbruksverket. På en punkt fick inte styrelsens förslag gehör av stämman, det gällde motionen från Berg Hackås lokalavdelning om sänkt medlemsavgift för ungdomar upp till 28 år. Även den frågan kommer nu att skickas vidare till riksstämman.