Nomineringen löd: "Magnus Larserud med företaget Laserud Terra , driver Jämtlands största maskinstation och tillhandhåller även tjänster inom entreprenad och fastighetsskötsel. Det egna jordbruket har Magngus omlokaliserat från Rödön till Frösön genom förvärvet av Stocke gård. Laserud Terras stora kunskaper inom växtodling kombinerat med entreprenörskap är grunden till ett stabilt och framgångsrikt företag. Vid sidan av det egna företagandet är Magnus en av stöttepelarna inom Maskinring Z."