Frågan om Stornorrland är het i norrlänen. Många företag, myndigheter, politiska partier och organisationer är mycket skeptiska till att en regionsammanslagning skulle innebära några fördelar. Tvärtom befarar många att ett län som Jämtland skulle hamna i periferin.

LRF Jämtlands styrelse delar den uppfattningen. I samråd med lokalavdelningarnas ordföranden beslutades att LRF Jämtland ställer sig bakom Folkinitiativet rösta om Storrnorrland. Lokalavdelningarna har hjälpt till att sprida namninsamlingen i bygderna. På kort tid har nära dubbelt så många underskrifter samlats in än vad som krävs för att begära en regional folkomröstning. Drygt 18 000 eller ca 20% av den röstberättigade befolkningen har hittills skrivit under.

Här kan du läsa LRF Jämtlands ståndpunkter i frågan om en regionsammanslagning.