Det och mycket mer har LRF Jämtland och LRF Västernorrland tittat på när de tillsammans med skogsnäringen, Skogsstyrelsen, Processum, Jämtland Härjedalen Turism samt länsstyrelserna i de två länen tagit fram en förstudie kring regionala skogsprogram.

– Förstudien har syftat till att samla skogsnäringen, myndigheter och beslutsfattare för att komma överens om hur man vill arbeta med regionala skogsprogram i Jämtlands län, säger Karin Nolén, projektledare LRF Jämtland och LRF Västernorrland. 

Sjätte februari kommer förstudien att presenteras under seminariet Skog Bio Trä i Sundsvall och åttonde februari i Östersund. På seminariet kommer besökarna kunna få en inblick i vilka stora möjligheter som skogen ger i länet.

Se inbjudan.