Varje vecka lägger fem mjölkbönder i landet ned verksamheten. Den allvarliga lönsamhetskris som råder beror på att produktionskostnaden är betydligt högre än i andra länder, det säger LRF Jämtlands ordförande Håkan Nilsson. Sverige har högt ställda krav på livsmedelssäkerhet. djurskydd och miljöhänsyn. Det är rimligt att den kollektiva nyttan av sådana krav också innebär ett starkare politiskt ansvar.

Detta är bakgrunden till att LRF har dragit igång en riksomfattande namninsamling. Namnen ska lämnas över till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid en manifestation på Mynttorget vid Riksdagshuset den 21 september. Dessförinnan kommer bönderna att synas och märkas i centrala Stockholm. Bönder från Jämtland kommer att resa ned tillsammans med buss för att delta i manifestationen.

Den som skriver under namninsamlingen ställer sig bakom betydelsen av svenska mjölkprodukter, öppna landskap, jobbtillfällen i hela landet och en hållbar svensk matproduktion. Namninsamlingen sker både digital på lrf.se/formjolken och på listor som håller på att distribueras ut i hela landet.