Regeringen har i torsdags beslutat om stödnivåer för det Nationella stödet. Av de 318 miljonerna är nästan 300 avsedda för mjölksektorn. Tidigare har en karta presenterats som innebär att Jämtlands mjölkbönder hamnar i fyra olika områden N1, N2, N3 och N4. Grundnivåerna för de olika områdena när det gäller mjölk är nu fastslagna till N1 136 öre, N2 105öre och N3 80 öre/kg mjölk. Det införs också en maxregel att ingen ska behöva förlora mer än 12 öre.

Detta betyder att Jämtland totalt sett är vinnare, ganska många flyttas upp från nuvarande 2a till N2 vilket innebär +30 öre, tyvärr går andra från 1 till N2 vilket då innebär ett tapp på 12 öre. De som ligger kvar i N1 får oförändrat och de som hamnar i N3 och tidigare legat in 2a får +5 öre.

Detta beslut kommer att gälla under 3 år, men LRF kommer att jobba för en revidering av kartan redan under 2016. Målet är en karta som inte bara bygger på temperatursummor utan även på t.ex. arrondering. Detta för att uppnå en rättvisare fördelning. Skulle detta lyckas kommer det även då finnas förlorare och vinnare.

LRFs Norrlandsgrupp har lagt ett stort arbete på detta, ett arbete som väldigt mycket handlat om att minimera skadeverkningarna. Nästa år kommer Norrlandsgruppens fokus att ligga på revidering av karta, men också att försöka höja den totala potten på 318 miljoner som legat fast sedan EU-inträdet.

Håkan Nilsson