Det var också flera avtackningar. Nils Björid lämnar regionstyrelsen. Det gör även Gun Haraldsson, men stannar till styrelsens glädje kvar som ordförande för omsorgsgruppen Djur&Jamtar. Valberedningens ordförande Helena Eriksson avtackades för ett väl utfört arbete. Och nyblivna pensionären Marianne Eriksson, LRF Skogsägarna, tackades för lång och trogen tjänst.