-          Förståelsen finns hos Vattenmyndigheterna för att det ska till politiska prioriteringar. Men det behövs ett påverkansarbete för att undvika tvingande lagstiftning och mer gå på den frivilliga vägen, säger Krister Ek ansvarig för vattenfrågor i LRF Jönköpings styrelse.

I höst kommer kommungrupperna och berörda företagare att bjudas in för en gemensam träff. Ansvariga politiker ska få möjlighet att ta del av hur lantbrukare arbetar med vattenfrågor och deras åsikter om möjliga åtgärder

Vatteninformationssystem Sverige, VISS, kan du läsa mer om just ditt vatten. Där kan du också se vad som bör eller måste göras med vattnet på dina marker. Det kan vara bra att gå in och kontrollera att uppgifterna stämmer, exempelvis om det står att det inte finns fisk men du vet att det gör det.