Tillsammans formar vi landskapet

Målet med bushresan är att få en ökad medvetenhet bland politiker och tjänstemän om betydelsen av att det finns företag med betande djur i bygderna. Detta för att bevara ett artrikt och vackert landskap, som ger goda förutsättningar för säkra livsmedel, arbetstillfällen, bra boendemiljö, turism, rekreation och pollinerande insekter.

Målet är även att peka på de poltitiska beslut som ligger bakom hur våra landskap ser ut idag och visa på vilka åtgärder som politiker och tjänstemän kan göra för att vända trenden till en positiv utveckling för bygden, invånarna och hela kommunen.

Jönköping först ut

Måndagen den 8 juni mellan klockan 9.00 och 14.30 går första bushresan i landet av stapeln i Jönköpings län. Med bjuds både rikspolitiker och regionala politiker samt tjänstemän på en resa genom biosfärområdet Östra Vätterbranterna. LRF i samarbete med Jordbruksverket och utvalda kommuner planerar att genomföra sex bushresor fördelade över hela landet under 2015.

Information som ges i bussen under rundturen:

  • Hur såg det ut här förr? Vad är det som förändrats? Hur skulle det kunna se?
  • Varför slutar man med mjölk- och nötköttsproduktion?
  • Statistik och trender 
  • Skillnader mellan svensk livsmedelsproduktion och importerat beträffande djuromsorg, livsmedelssäkerhet och betydelse för sysselsättning
  • Svensk nötköttsproduktion och klimatfrågan