Skrivelsen från LRFs Länsförbund Jönköping, tar upp frågan om kraven på de enskilda vägarnas framkomlighet kopplat till fordonens storlek och tyngd. Skrivelsen anger att det inte finns krav på de enskilda vägarnas bredd eller framkomlighet, utan enbart rekommendationer som baseras på antal fordon per dygn som är satta utifrån personbilstrafik.

Svar på skrivelse angående Enskilda vägar

LRF Riksförbund delar Länsförbundet i Jönköping beskrivning avseende de enskilda vägarnas framkomlighet kopplat till fordonets storlek och tyngd. De rekommendationer som finns idag, är kopplat till personbilstrafiken, och det är självklart inte tillfredsställande för dem som bedriver verksamhet kopplat till lantbrukets transporter. Som skrivelsen tar upp är detta i första hand en fråga som måste lösas i de samfälligheter som ansvarar för de aktuella vägarna, men detta är också en viktig fråga som riksförbundet kommer att lyfta i samtal med Trafikverket och Riksförbundet Enskilda Vägar. Detta för att hitta en bättre lösning på framkomlighet för lantbrukets fordon kopplat till storlek och tyngd.