Målet med mötet

Att mellan aktörer och bönder diskutera och definiera möjligheter och åtgärder som krävs för att skapa förändring för mjölken, lantbruket och därmed Sveriges framtid, på kort och lång sikt.

Tid och plats

7 september på Elmia i Jönköping

Anmälan

Anmäl dig till yvonne.sonestedt@lrf.se senast den 1 september. Märk mailet med "Jönköpingsmötet"

Program

10. 00 Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande, välkomnar

10.15 Palle Borgström, ordförande LRFs mjölkdelegation, ger en bild av dagsläget

10.30 ”Öppet forum” med diskussion i grupper enligt aktörer
Varje aktörsgrupp får tillsammans med processledare och lantbrukare diskutera handlingsplan. De inbjudna aktörerna:

  • Politiker
  • Handel
  • Bank och finans
  • Myndigheter
  • Mejerier
  • Konsumenter

 11.30 Lunch

12.30 Öppet forum fortsättning

13.30 Sammanfattning av resultat från mötet

13.45 Rapportering direkt från Bryssel

14.00 Avslutning med kaffe

Välkommen att diskutera framtiden för mjölken – för Sverige.