Några av de reflektioner som deltagarna pratade om mot slutet av träffen var bland annat vikten av att sätta upp tydliga motton för företaget och låta dem genomsyra det dagliga arbetet, skapa struktur och tydliga mätvärden och ta hand om sin personal på ett klokt sätt. Milk Source Ltd. är den största mjölkgården i Wisconsin, USA. Företaget har fokus på en hög produktionsnivå och god djuromsorg och har expanderat enormt de senaste åren.

Juan Quezada menade också att när det kommer till ledarskapsfrågor och företagsutveckling är det inte bundet av huruvida man som lantbrukare har 100 eller 30 000 kor. För hans egen del handlade det om att viljan att sträva efter att vara bäst i branschen, inte störst.

Denna erfa-träff var en del av satsningen Konkurrenskraftig mjölkproduktion som genom nya koncept och innovativa sätt att jobba syftar till ökad konkurrenskraft. Här samarbetar mjölkföretagare, rådgivare och forskare tillsammans för att utveckla kompetensen inom svensk mjölkproduktion.

Vill du veta mer om Konkurrenskraftig mjölkproduktion? Läs mer här.