Bakgrunden till mötet som LRF bjudit in till är att EU:s Vattendirektivs nya programperiod stundar och det finns ett mycket omfattande förslag på åtgärder för jordbrukets företag. En del av förslagen innebär stora belastningar på företagen inom jordbruket och syftet med diskussionen var att dryfta farhågorna med kommunens tjänstemän och politiker. Förhoppningen var att öka förståelsen för jordbrukets utmaningar och finna former för framtida diskussioner.

-Vi vill ha en levande dialog med kommunen där vi vill lyfta jordbrukets viktiga del för vårt samhälle. Ett levande lantbruk är en förutsättning för arbetstillfällen på landsbygden, att vi ska kunna uppnå våra miljömål kring t ex biologisk mångfald och ta vårt ansvar för klimatavtrycket för maten vi äter. Genom att bjuda ut hela nämnden till en gård och visa på plats tror vi att skapar goda förutsättningar för ett konstruktivt samtal kring dagens och framtida regelverk, säger Gisela Karlsson, ordförande LRF Västbo Ortsförbund.

-Det här är en viktig näring i kommunen. Vi behöver arbeta tillsammans för att skapa rätt förutsättningar för att jordbruket även i framtiden ska kunna producera mat och ge förutsättningar för öppna landskap på ett smart sätt. Samtidigt skall det ske med så lite miljöpåverkan som möjligt och det skapar man bäst i en dialog med näringen, viktigt med lokala tillämpningar efter de lokala förutsättningarna. säger Niclas Palmgren (M), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor

Läs hela artikeln på Gislaveds kommuns hemsida

Text: Maria Ljung, Gislaveds kommun