Under dagen samlades bönder, politiker och handel för att gemensamt i olika forum prata om mjölken och den svenska livsmedelsproduktionen. I flera olika panel- och gruppdiskussioner berördes ämnen som politik, handel, bank och finans, myndigheter, mejerier och konsumenter. 

Programmet avslutades med en direktrapport från Bryssel, där flera tusen lantbrukare under dagen manifesterat i samband med mötet mellan EU:s jordbruksministrar.