Utbildningssatsningen inom Tillväxt Nötkött, som startade i våras, fortsätter nu i höst. Liksom i våras genomförs träffarna runt om i landet och det går att gå dem var som helst och i vilken ordning som helst.

I Jönköpings län ges kurserna Produktionseffektivitet (8/10) och Utfodringsstrategier (11/11) på Norra Sandsjö Bygdegård.

På några ställen i landet ges också kurserna Optimal utfodring och Affärsmässigt Företagande. Du kan läsa allt om datum och hur du anmäler dig i dokumentet Utbildningsträffar Höst 2015 här till höger. Kanske finns det ett annat tillfälle än de kurser som arrangeras just i Jönköpings län som passar bättre i tid för dig? Det finns ca 40 olika tillfällen över hela landet att välja på.

Gård & Djurhälsan (sammanslagning av Taurus köttrådgivning, Svenska Djurhälsovården och Svenska Pig) håller i det praktiska. Ansvarig för utbildningsträffarna är Anett Seeman på Gård & djurhälsan, tel. 0702-67 60 31,