Vi söker dig som vill arbeta för att stärka ägande- och brukanderätten och villkoren att bo och driva företag på landsbygden. Du ansvarar för att utveckla påverkansarbetet som är kopplade till äganderätt, översiktsplaner, vattenfrågor, intrång, djurskydd, vilt och infrastrukturfrågor.

Genom etablerade och nya nätverk ska du företräda LRFs medlemmar i kontakter med regionala politiker, länsstyrelser, skogsstyrelse och andra myndigheter och organisationer. Du ansvarar också för remissarbete, analyser och påverkansarbete utifrån regionstyrelsens strategiska ställningstaganden.

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker här.