Satsningen Konkurrenskraftig Mjölkproduktion bjuder in dig som är mjölkproducent och har robot till en träff där du ska lära känna dina styrkor och svagheter. Hitta verktyg för att forma din framtida robotstrategi och kartlägga var fokus bör vara för att nå dit.

Innehåll:
- Jämför siffror med varandra, men också gentemot resten av Sverige och världen.
- Ta fram och diskutera specifikt intressanta siffor och utvecklingskurvor.

Träffen  tar fyra timmar och leds av Emma Rudberg, Växa Sverige.

Plats: På gård
Anmälan och mer information: Emma Rudberg, Växa Sverige, tel: 010-471 05 03 eller sms: 070-249 66 26. Anmälan är öppen t.o.m.29/2 2016, träffarna arrangeras allt eftersom anmälningarna kommer in.
Kostnad: 1000 kr

Välkommen!