Medlemmar efterfrågar allt oftare juridisk hjälp från LRF. Behovet ökar i takt med att såväl samhällets krav på markägarna ökar, som att intrången blir fler: höghastighetsbanor, kraftledningar, naturreservat, vattenskyddsområden.

Med ökad kompetens kan LRF i större utsträckning än förut förklara förutsättningarna för företagandet inom de gröna näringarna och därmed ökar också möjligheten att påverka inför beslut, till medlemmarnas fördel. För att lyckas med detta krävs dock inte enbart juridisk kompetens utan även medlemmarnas engagemang.

LRFs experter presenteras på träffarna, liksom LRF:s nya arbetssätt inom ägande- och brukanderätt. Varje träff innehåller dessutom föredrag på olika teman, och det blir även tillfälle för medlemmarna att diskutera, berätta och ställa frågor. Alla medlemmar är välkomna till alla träffar.

Träffarna närmast Jönköpings län
Samtliga har huvudrubriken Vatten och markintrång men föredragshållarna och de ämnen som tas upp varierar.

24 november, klockan 18.00–21.00, Landvetter, Göteborg
LRFs experter Erik Evestam, Ulf Wickström, Åsa Hill, Jenny Alkvik och Erik Einarsson, LRF Konsult medverkar.

2 december, klockan 18.30–21.30, Tävelsås bygdegård, Växjö
Bland annat medverkar Björn Galant, LRFs juridiske expert på allemansrätt, talar om allemansrätt och naturvårdsintrång.

Mer information om programmet i filerna till höger på sidan.

Läs mer om LRFs förstärkning inom äganderätt