Med beviljade medel för steg två kan vi nu fortsätta arbetet med att bygga identitet och plattform för Gröna Näringarnas Kluster i Jönköpings län. Vi söker dig som vill och kan driva arbetet med det viktiga arbetet som ska sätta Jönköping på kartan som ett kluster för det gröna näringslivet. Nyfiken? Hör av dig till anna.werbitsch-arnell@lrf.se eller på 036-34 62 10 

Arbetsbeskrivning och ansökan!

Facebook - Gröna näringarnas kluster!