Kommungruppen har en viktig roll och många beslut som berör företagen på landsbygden tas på kommunal nivå. Det innebär att kommungruppen ska känna till vad som är på gång i kommunen och vad som kommer att beslutas under den närmaste tiden när det gäller företagen inom de gröna näringarna Att finnas med som remissinstans samt att ha etablerade kontakter med kommunledningen är viktigt i kommungruppens påverkansarbete.

Datum för kommungruppernas årsmöten:

Eksjö 28 januari 18:30
Ingarps missionskyrka

Värnamo 1 februari 19.00
Gummifabriken Värnamo, medv. Mikael Bäckström, 
LRF Jönköping

Gnosjö 8 februari 19.00
Järnvägshotellet Skillingaryd, medv. Mikael Karlsson, Värnamo kommun ang. höghastighetsbanan

Vaggeryd 8 februari 19.00
Järnvägshotellet Skillingaryd, medv. Mikael Karlsson, Värnamo kommun ang. höghastighetsbanan

Jönköping 9 februari 19.00
Tenhults Naturbruksgymnasium, medv. Åsa Friis, södra Munksjö utv. AB, anm. senast 3/2 till pog1@telia.com

Nässjö 10 februari 19:00
Isåsa festlokal, Meijer Andersson kåserar

Västbo 11 februari 19.00
St. Segerstad, medv. Linda Andersson ang. rovdjur