Ansökan måste vara inne 8 veckor innan du ska påbörja processen.
Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen, eller efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken så som en arrendator eller fastighetsägare. Handläggningen kan inte påbörjas förrän en fullständig ansökan har kommit in.