PROGRAM

13:00
Betydelsen av platsbundna egenskaper för landsbygdens utveckling, Pia Nilsson, JIBS

13.30
Leder samarbete till innovation i små livsmedelsföretag? Sofia Wixe, JIBS

14.00 
Kaffe

14.15
Sunt korvförnuft från Småland! – Innovationer i ett livsmedelsföretag, Birgitta Starck, Stensåkra Chark 

14.35
440 miljoner till kreativa problemlösningar!
Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket

14.50 
Diskussion och avslutning  

Anmälan senast 19 januari till:  monica.bartels@ju.se, 036-10 17 40.
Deltagande är kostnadsfritt.

SOL är ett samarbete om landsbygden mellan LRF, Jordbruksverket och Internationella Handelshögskolan (JIBS)