-          Min uppgift är att samordna alla aktörer som är viktiga för bredbandsutbyggnaden så som kommuner, operatörer, fiberföreningar och myndigheter, säger Ingemar Svensson. Det gäller även exempelvis Trafikverk och Lantmäteri som ju är viktiga aktörer för att landsbygden ska komma fram i bredbandsutbyggnaden.

I projektkoordinatorns uppdrag ingår också se var behoven finns och hur länet utvecklas.  Hit vänder du dig om du vill ha svar på organisatoriska frågor, geografiska områden eller för att få stöttning som fiberförening till exempel. 

Du kan kontakta Ingemar Svensson på ingemar.svensson@rjl.se eller via Region Jönköpings växel 010-241 00 00.