Framförallt är det personmedlemmar, det vill säga medlemmar som varken äger eller brukar jord eller skog, som valt att inte förnya sitt medlemskap. Idag finns 1 492 personmedlemmar i vår region. De företagarmedlemmar som har en mindre hektar skog eller åker har också lämnat i större utsträckning än genomsnittet, medan övriga väljer att stanna kvar.

-          Det ställer stora krav på oss att leverera nytta för de som väljer att stanna kvar i LRF.  Vi vill och ska vara den skarpaste företagare- och intresseorganisationen för det gröna näringslivet och det bästa valet för de bor på landsbygden och äger jord och skog i regionen. Vi måste givetvis rekrytera nya medlemmar och vi ser stor potential bland skogsägare, personer som har gårdar med mindre än 20 hektar och inte minst unga som ska driva morgondagens gröna företag.