Regeringens förhandlare föredrar en västlig sträckning för höghastighetsbanan mellan Jönköping och Malmö. Banan går Linköping-Tranås-Jönköping och Jönköping-Borås-Göteborg med Värnamo, Hässleholm och Lund som stationsorter.

Nu har kommunerna fått ett bud där förhandlarna presenterar vad kommunen förväntas bidra med i utbyte mot att få ta del av höghastighetsjärnvägen.

- Kommande samrådsmöten måste bli just samrådsmöten där markägarna kommer till tals, fortsätter Mikael Bäckström. Det är en viktig fråga. 

Nu kommer LRF Jönköping att sätta sig ned med de fyra andra regionerna som är berörda för att hitta ett gemensamt sätt att arbeta vidare.

- Vi kommer att hålla informationsmöten under våren där vi bland annat beskriver de olika processerna, säger Mikael Bäckström.