Datum och tid: 8 mars 2016, 9.30-15.00
Anmälan: Tel. 036-34 23 56 (LRF Konsult), senast den 1 mars
Kostnad: 300 kronor per person

Konkurrenskraftig mjölkproduktion bjuder in med följande program:

09.30 Fika
10.00 Välkomna!
10.10 Odling av svenska proteinfoder
10.50 Hemmaproducerat/närproducerat foder eller inköpt kraftfoder?
11.30 Bensträckare
11.40 Värmebehandling av kraftfoder
12.10 Vi ska värmebehandla proteinfodret på Sötåsen
12.30 Lunch
13.30 Strategier för nya fodersortiment och närproducerat foder
14.30 Paneldiskussion med föredragshållarna
15.00 Avslut och kaffe