Kursen innehåller:

  • juridik för skogsägare
  • ekonomi
  • skogsbeskattning
  • skogskunskap

Genomförs under tre tisdagar i följd med start den 8 mars kl 18.00
Pris: 975 kr (exkl.moms).

Gör din anmälan senast 4 mars till Liselotte Hult, liselotte.hult@lrfkonsult.se eller 036 - 34 23 56.
Antalet platser är begränsat. 
Mer info om utbildningen se lrfkonsult.se/skogsagarskolan