Det var på eget initiativ Helene Petersson ville komma och göra besök på några gårdar i trakten. Besök gjordes hos Emma och Marcus Söderlin, som driver ekologisk grönsaks- och tomatodling i Habo samt hos deras granne Dan Waldemarsson, bonde med en egen biogasanläggning.

2010, när Emma och Marcus startade sitt växthusbygge, började de också fundera över hur de skulle lösa sitt nyuppkomna – och stora – värmebehov. Lösningen fanns närmare än de kunde ana; hos grannen och köttbonden Dan Waldemarsson.

Tack vare Dans biogasanläggning får Emma och Marcus värme till växthusen, och Dan en extra intäkt via värme- och elförsäljning. Dan hade redan tidigare varit nyfiken på biogas, men visste att gödselmängden på gården var i minsta laget. När det visade sig att  han kunde få en stabil värmeköpare på granngården, vågade han satsa.

Något som konstaterades i diskussionerna under dagen var just att nya och lite annorlunda samarbeten som det här, kan vara en väg till förbättrad lönsamhet i det svenska jordbruket, 

Nästa besök gick till bröderna Henrik och Martin Svenssons gård i Labbarp. Här stod mjölkproduktionen och dess förutsättningar, problem och möjligheter i fokus. 

– På alla tre gårdarna var de tydliga med att vi måste arbeta med att få regler som möjliggör utveckling på landsbygden, i stället för att förhindra den. Här anser jag att den livsmedelsstrategi som regeringen arbetar med är oerhört viktig. Den behöver landa rätt och både ha ett produktions-, miljö- och landsbygdsperspektiv, menar Helene.

– Vi är beroende av att vi har en egen bra livsmedelsproduktion.Det generar både arbetstillfällen och de öppna landskap vi vill ha, säger Helene Petersson.