”Tillsammans får vi landet” att växa är den nygamla devisen för de kommande årens opinionsbildning. Nyckelaktörer i det arbetet är våra kommungrupper. Som stöd under 2016 kommer en rad olika verktyg och utbildningar erbjudas.

Vi börjar i Jönköpings län med en temautbildningsdag den 23 april, där samtliga kommungrupper kommer att bjudas in till en temautbildningsdag.

Vi kommer också att bjuda in till regionala träffar, bl.a. under augusti, för att tillsammans planera för den stora, riksomfattande påverkansaktivitet som är planerad till vecka 39, då även representanter från Riksstyrelsen kommer att delta.

Vecka 39 blir det sedan dags för vår riksomfattande ”påverkansvecka” som vi hoppas ska ge rejält avtryck i debatten och media. Syftet är i första hand att påverka opinionsbildare, politiker, tjänstemän och myndigheter och få upp debatten om vårt svenska jordbruks förutsättningar på löpsedlarna igen! 

Aktiva kommungrupper, LRF Jönköping

 • Eksjö
 • Gnosjö
 • Vaggeryd
 • Jönköping
 • Aneby
 • Nässjö
 • Sävsjö
 • Vetlanda
 • Värnamo
 • Västbo
 • Tranås