Förra året vann Mikael Wik klimatpriset i Jönköpings län. Nu är det dags att ta reda på vilka som ska vara med och tävla om priset i år. Det är dags att börja nominera.

Klimatpriset är länets största och mest prestigefyllda pris som delas ut för ett framgångrikt klimatarbete i Jönköpings län. Bakom priset står Klimatrådet i Jönköpings län som har delat ut priset sedan 2012. Klimatpriset delas ut till framstående, ambitiösa och innovativa personer, organisationer, åtgärder och initiativ inom energi- och klimatarbetet i länet.

Det kan vara ett företag, en myndighet, en organisation eller en privatperson.

Nomineringar görs inom Klimatrådets fyra fokusområden:

  • Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil
  • Förnybar energi, Jord- och skogsbruk
  • Transporter och planering
  • Anpassning till klimatförändringar

Nominerar någon gör du via www.klimatrådet.se