Det sker genom bidrag för anordnande av möten och konferenser och andra aktiviteter som gäller jord, skog eller trädgård och som är öppna för eller riktade till allmänheten.

  •  Vill du aktivera ungdomar och barn i eller nära naturen?
  • Vill du skapa möten mellan människor inom jord- och skogsbruket eller trädgårdsnäringen?
  • Vill du arrangera en aktivitet som skapar dialog och stärker de gröna näringarna i samhället?

De ser gärna projekt som främjar de gröna näringarnas roll i integrationsarbetet!

P g a Kristi Himmelsfärdsdag ska ansökan i år vara inne senast den 2 maj 2016 kl 17.00.

Läs mer och ansök här!