- Att vi måste ta marknadsandelar både hemma och på exportmarknaden är tydligt, menade Axel Hansson från LRF, som var en föreläsarna under konferensen. Och det finns många intressanta marknader att titta på. Kina är ett exempel.

- Målet är att fördubbla exporten av livsmedel till 2030, och då måste vi fokusera på tillväxt.

Under seminariedagen pratades det också om LRFs exportfrämjande arbete, om exportframgångar och innovationer. Vi fick mer kunskap om vilka instrument och webbguider som finns till hjälp och stöd för den som är intresserad av att exportera sina livsmedel.

Business Sweden presenterade "Try Swedish!" - det officiella svenska varumärkeskonceptet för marknadsföring av svensk mat utomlands.

Per Larsson från Boarps gård i Halland, berättade också om sin resa fram till målet att faktiskt kunna exportera grisar till Danmark. 

Konferensen genomfördes i samarbete med bl.a. Landsbygdsnätverket och Europeiska fonden för jordbruksutveckling.

Om du vill se presentationerna som hölls under dagen hittar du dem här!