Under februari mars ökade vi med 50 nya medlemmar i LRF Jönköping .. Det känns riktigt bra.
Välkomna säger vi till de nya medlemmarna!