Från vår bransch deltog bl.a. Lena Fransson, Fredrik Knutsson, Marcus Söderlind och Henrik Svensson! Vi har känt två deltagare på pulsen om hur de upplevde dagen.

Fredrik Knutsson, Vista Kulle fruktodling, vad tyckte du om Vi skapar tillväxt-dagen?
Fredrik Knutsson, Vista Kulle fruktodling 
– Jag tyckte att idén var jättebra. Det var kul att träffa andra entreprenörer och att få framföra åsikter och beskriva sin verksamhet för politikerna och andra. Tyvärr blev dock politikernas frågeställningar lite för fokuserade kring integrationen och hur den skulle kunna se ut i de gröna näringarna. Det är absolut är en viktig fråga, men det tog udden av dagens tänkta område som var tillväxt.

Hur ser du på tillväxt?

För mig är tillväxt en möjlighet att växa genom nytänkande och effektivisering i redan befintlig verksamhet. Något som skapar bättre lönsamhet och fler arbetstillfällen,

– På det hela taget var det en nyttig och givande dag och med rätt uppföljning, så kan vi dra nytta av det i längden.

 

Marcus Söderlind, Söderlinds ekologiska grönsaker, vad är tillväxt för dig?

Marcus Söderlind, Söderlins ekologiska grönsaker– Mitt företag växer på en växande marknad.  Vi svenskar nästan ska fördubbla intaget av frukt och grönt per dag och idag täcks ca 50 % av konsumtionen av importerade frukter och grönsaker. Med en ökad efterfrågan från konsumenterna på svenskproducerat, skapas tillväxt.  Vi ökar produktionen och anställer därmed personer.

Vad tyckte du om ”Vi skapar tillväxt-dagen” och vad har du för förväntningar på att aktiviteten ska ge dig i förlängningen?

– Det var en mycket bra eftermiddag, med intressanta företagarpresentationer och en bra diskussion och trevligt mingel. Jag vill att förståelsen för vad företagsamhet ger i tillväxt, arbetstillfälle och en svenskproduktion av livsmedel ökar. Att deltagarna inser att det gröna näringslivet kan leverera en hållbar tillväxt, skapa arbetstillfällen och att produkter som är efterfrågande. Efter den här dagen förväntar jag mig en fortsatt dialog med politiker och beslutsfattare om företagarvillkor och det gröna näringslivets potential för hållbar tillväxt.

- Dessutom hoppas jag att vi kan fortsätta att diskutera hur företagare kan användas i den utmaningen som finns, och som också är fylld av möjlighete, när det kommer till att ta till vara på de människor som sökt sig till Sverige frånländer med konflikter och oroligheter.