När den Företagsjouren startade var det i syfte att hjälpa företag som hamnat i ekonomiska svårigheter som en följd av finanskris och lågkonjunktur och huvudmålet är att rädda arbetstillfällen och företag.

Huvudmålet med verksamheten är att rädda arbetstillfällen och företag. Det har gett resultat med 1035 räddade arbetstillfällen och 321 företag med fortsatt drift.

Nu har verksamheten även utökats med en rådgivare som uteslutande arbetar med lantbruksföretag. Skulle du behöva kontakta företagsjouren är du välkommen att ringa 010-241 00 00 (regionens kontaktcenter) eller maila via e-post foretagsjouren@rjl.se.

 
Bakom verksamheten står även Almi Företagspartner AB i Jönköpings län och organisationen Företagarna, numera även Tillväxtverket. Företagsjouren är unik i landet.