Bränderna har i huvudsak inträffat i den östra delen av länet och de flesta har uppstått på grund av åska. Kommer inget regn kommer läget att snabbt försämras även i övriga delar av länet. Det är mycket torrt i marken och även i ytskiktet blir det nu snabbt torrare.

Det man fruktar är en större brand som man inte klarar av på egen hand och där ser man LRF som en resurs på samma sätt som under de senaste årens stormar och översvämningar. Vi kan givetvis inte som organisation sitta och lova att ställa upp med si eller så många man men sedan tidigare stormar, översvämningar och bränder vet vi att många är beredda att hjälpa till. Vid en skogsbrand i bygden är många dessutom själva direkt berörda eller har grannar som berörs.

Vid en skogsbrand kan räddningstjänsten behöva personal som kan hjälpa till med att få fram materiel i eländig terräng men givetvis också med att släcka, köra vatten mm. Flera av helgens bränder har skett i mycket oländig terräng där det varit omöjligt att ta sig fram med brandbilar och där kan traktorer och fyrhjulingar vara till stor hjälp. I ett akut läge är det släckning som gäller men det kan också röra sig om att få tag i berörda fastighetsägare och den kännedomen finns ju lokalt.

Till skillnad från insatsen vid en storm där man mer eller mindre själv kan röja upp en väg är det viktigt att arbetet vid en skogsbrand sker under ledning av räddningstjänsten så att risken för olyckor minimeras. Arbetet och insatsen från vår sida måste därför organiseras.

Om vi kommer i ett läge där vi får en större brand har jag lovat att man får kontakta oss på kontoret och att vi här i vår tur kontaktar er i lokalavdelningen och/eller kommungruppen för att se vad vi kan hjälpa till med. Jag vill därför redan nu be dig fundera över vilka personer i bygden som du i ett sådant läge kan kontakta. Tänk också på att insatsen kan behövas under en längre tid – några dagar, och det är ju för de flesta en mängd andra sysslor som också behöver utföras så det kommer att behövas avlösning ett par tre gånger per dygn!

En stor resurs när det gäller släckning av skogsbränder är de gödseltunnor som finns i bygderna. Där har Maskinringen redan upparbetade rutiner med räddningstjänsterna men har du en tunna som inte är anmäld till Maskinringen så kontakta Per-Åke Nilsson MR Höglandet 0383-460244.

Anders Råsberg